Aktuality


Vítejte v INDIGO Děčín, z.s.

Boletice nad Labem

Vítáme Vás na nových internetových stránkách spolku Indigo Děčín, z.s., které zahrnuje nízkoprahové zařízení, které nese název komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád a nově terénní sociální službu.

Naleznete zde základní informace o námi poskytovaných službách i fotogalerii.

Pokud byste toho o nás chtěli vědět více, v záložce Kontakty na nás naleznete spojení a také formulář, který slouží k rychlé komunikaci mezi Vámi a námi.

Přejeme hezký den!  Spolek Indigo Děčín, z.s. vznikl již v roce 1998, a to na žádost zejména romských obyvatel Děčínské části Boletice nad Labem, kde žije silné procento romské populace v panelovém sídlišti uvnitř majoritní společnosti. Indigo Děčín, z.s. vede zařízení nízkoprahového a komunitního centra pro děti a mládež Kamarád, kde se děti scházejí po školním vyučování a nemusí tak trávit svůj volný čas mezi panelovým sídlištěm, ale smysluplně jej využívají. Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let zde mohou využívat různé zájmové aktivity, hudební kroužek, sportovní aktivity atd., a to bez finanční spoluúčasti. Zřízení tohoto centra dětí a mládeže se podařilo otevřít v roce 2004, a to za přispění soukromého finančního daru pana Prof. Dr. Wolfganga Marcuse, bývalého poslance SPD NSR a filantropa. Od roku 2011 je spolek Indigo Děčín, z.s. poskytovatelem sociální služby dle zák. č. 108/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů.

Od ledna 2018 zde vznikla další sociální služba, a to sociální služba, kdy čtyři terénní pracovníci pomáhají ve vyloučené lokalitě boletického sídliště klientům v jejich svízelné situaci přímo v jejich domácím, tedy v přirozeném prostředí, mapují sociální situaci obyvatelstva, pomáhají klientům v komunikaci s úřady, zaměstnavateli, atd. Projekt je zatím projektován v délce tří let a je financován z ESF.

Samozřejmě, že bez dalších spolupracujících organizací by se nám nepodařilo projekty tohoto charakteru uskutečnit. Veliké díky za pomoc proto patří také Magistrátu města Děčín, Úřadu práce v Děčíně, Základní škole v Boleticích nad Labem, kde komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád vzniklo, Charitnímu sdružení Děčín, Euroregionu SPD-AG Elbe - Labe Pirna - NSR a dalším spolupracujícím organizacím a donátorům.

Mé další poděkování patří všem zaměstnancům spolku Indigo Děčín, z.s. za jejich obětavou a náročnou práci.

Za spolek Indigo Děčín, z.s.

Miroslav Grajcar

předseda spolku a ředitel zařízení