Aktuality

TÝM TERÉNNÍCH PRACOVNIC SE ROZROSTL DÍKY EVROPSKÉMU PROJEKTU

Tým terénních pracovnic spolku Indigo Děčín se rozrostl na dvojnásobek, a to díky projektu "Terénní program v sociálně vyloučených lokalitách statutárního města Děčín", reg. č.: CZ.03.02.01/00/22_018/0001023, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu. Od 1.7.2023 tak můžete v ulicích města potkávat dvě nové dvojice "teréňaček" naší sociální služby. Náplní práce dvojice sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách je přímo "na ulici" vyhledávat osoby, které potřebují pomoc s řešením své životní či sociální situace.

"Posláním terénního programu je poskytovat odbornou podporu, pomoc a důležité informace lidem od 15 let výše, kteří jsou vystaveni sociálním nástrahám nebo čelí náročnému životnímu období, s nímž si sami neví rady. Sociální službu poskytujeme v jejich přirozeném prostředí. Usilujeme o to, aby se lidé začlenili do běžného způsobu života, aby se stali nebo zůstali součástí celé společnosti," vysvětlila Adéla Srbecká, jedna z nejzkušenějších členek týmu.

Cílem terénní služby je pomoc lidem a jejich osamostatnění se v těchto oblastech:

- hospodaření s penězi

- běžné záležitosti

- pracovní oblast

- lékaři, úřady a další instituce

- dokumentace

- kontakty na úřady a organizace

- vzdělání

- bydlení

- dávky

- samostatné rozhodování

- orientace ve svých právech a v systému sociální a zdravotní pomoci

- předcházení rizikům vyplývajícím z těžké životní situace

- začlenění do komunity obyvatel a udržování zdravých vztahů

V uplynulých měsících jsme i díky projektu navázali spolupráci nejen s místním Odborem sociálních věcí MM Děčín, orgánem sociálně právní ochrany dětí a platformou pro komunitní plánování, ale také s místní ZŠ Míru, ZŠ Vojanova a SOU Ruská. Po celém Děčíně probíhaly depistáže a občané města byli seznamováni s naší službou prostřednictvím informačních letáků. Pokud i vy víte, že by někdo z vašeho okolí potřeboval naši pomoc a podporu, ozvěte se nám!

Adresa: Míru 152 (vhod z ulice Přímá), 407 11, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Telefon: 775 914 052

E-mail: teren.indigodc@seznam.cz