Aktuality

DÍKY EVROPSKÉMU PROJEKTU POSÍLILI TÝM KOMUNITNÍHO CENTRA DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD ČTYŘI NOVÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Díky projektu "Rozšíření kapacity Komunitního centra dětí a mládeže Kamarád" s registračním číslem CZ.03.02.03/00/22_044/0002169, se tým nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KCDM Kamarád, spadající pod organizaci Indigo Děčín, z.s., rozšířil o čtyři další spolupracovníky, konkrétně o dva sociální pracovníky a dva pracovníky v sociálních službách. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Od 1.11.2023 tedy došlo k rozšíření kapacity KCDM Kamarád a děti se seznámily se čtyřmi novými pracovnicemi. Náplní práce sociálních pracovnic a pracovníků v sociálních službách je tedy pomoci dětem v jejich obtížné životní situaci.

Posláním KCDM Kamarád je poskytovat odbornou podporu, pomoc, informace a bezpečný prostor dětem a mladistvým od 6 – 26 let, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci, jsou vystaveni sociálním nástrahám, náročnému životnímu období a společensky nežádoucím jevům. KCDM Kamarád poskytuje dětem a mladistvým podmínky pro využití společensky přijatelných volnočasových aktivit a tím zamezuje, či omezuje rizikové chování. Pomáhá dětem a mladistvým zvýšit kvalitu jejich života, posílit jejich zodpovědnost, pracovat na jejich sebepřijetí a zabránit tak jejich sociálnímu vyloučení.

Hlavním cílem KCDM Kamarád je poskytovat své sociální služby dětem a mladistvým, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženi. Usiluje o pozitivní změnu v nepříznivé sociální situaci, zkvalitnění života klientů a jejich začlenění do společnosti. Pomáhá dětem a mladistvým se sebepřijetím a přijímáním základních společenských pravidel. Zároveň chrání širší společnost před rozšířením společensky nežádoucích jevů.

Díky projektu dokázala naše organizace navázat plnohodnotnou spolupráci s místní základní školou ZŠ Míru, která je pro nás stěžejní a spolupráce si vážíme. Spolupráci se nám podařilo také navázat s organizací Slunečnice, z.s., se Střední zdravotnickou školou a Evropskou obchodní akademií, díky kterým máme zajištěn dostatek dobrovolníků. Prostřednictvím letáků s informacemi jsme informovali o své činnosti a projektu veřejnost, především obyvatele Boletic nad Labem.

Nevíš si s něčím rady a potřebuješ poradit? Nebo si potřebuješ jen popovídat? Chceš si najít nové kamaráda a vyzkoušet nové věci? Máš problémy doma, s kamarády nebo ve škole? Přijď za námi do KCDM Kamarád a využij možnosti klubu!

Adresa: Míru 152 (vhod z ulice Přímá), 407 11, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

E-mail: nzdmkamarad@seznam.cz


Přidejte se k nám do týmu

Místo: Děčín (kancelář v Boleticích nad Labem)

Pracovní úvazek: 0,9 (pracovní smlouva na 1 rok s možností prodloužení)

Nástup: 1. 9. 2024 (nebo dle dohody)

Nabízíme:

 • přátelské prostředí
 • možnost čerpat až 5 dní indispozičního volna ročně
 • podpora v podobě supervizí, intervizí a metodických porad
 • propracovaný systém zaškolování
 • pravidelné vzdělávání, účast na konferencích, interní vzdělávání
 • možnost home office

Náplň práce:

 • vedení týmu pracovníků v soc. službách
 • pomoc s vyřizováním běžných záležitostí
 • podpora orientace v systému dávek
 • pomoc s hledáním a udržením bydlení
 • pomoc v oblasti dluhové problematiky
 • doprovody na úřady, k lékaři atd.
 • zprostředkování návazných služeb
 • vedení klientské databáze

Naše požadavky:

 • VŠ/VOŠ sociální práce a příbuzné obory
 • zájem o problematiku osob se sociálním znevýhodněním
 • dobré komunikační dovednosti
 • schopnost týmové i individuální práce
 • znalost práce na PC
 • trestní bezúhonnost

TÝM TERÉNNÍCH PRACOVNIC SE ROZROSTL DÍKY EVROPSKÉMU PROJEKTU

Tým terénních pracovnic spolku Indigo Děčín se rozrostl na dvojnásobek, a to díky projektu "Terénní program v sociálně vyloučených lokalitách statutárního města Děčín", reg. č.: CZ.03.02.01/00/22_018/0001023, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu. Od 1.7.2023 tak můžete v ulicích města potkávat dvě nové dvojice "teréňaček" naší sociální služby. Náplní práce dvojice sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách je přímo "na ulici" vyhledávat osoby, které potřebují pomoc s řešením své životní či sociální situace.

"Posláním terénního programu je poskytovat odbornou podporu, pomoc a důležité informace lidem od 15 let výše, kteří jsou vystaveni sociálním nástrahám nebo čelí náročnému životnímu období, s nímž si sami neví rady. Sociální službu poskytujeme v jejich přirozeném prostředí. Usilujeme o to, aby se lidé začlenili do běžného způsobu života, aby se stali nebo zůstali součástí celé společnosti," vysvětlila Adéla Srbecká, jedna z nejzkušenějších členek týmu.

Cílem terénní služby je pomoc lidem a jejich osamostatnění se v těchto oblastech:

- hospodaření s penězi

- běžné záležitosti

- pracovní oblast

- lékaři, úřady a další instituce

- dokumentace

- kontakty na úřady a organizace

- vzdělání

- bydlení

- dávky

- samostatné rozhodování

- orientace ve svých právech a v systému sociální a zdravotní pomoci

- předcházení rizikům vyplývajícím z těžké životní situace

- začlenění do komunity obyvatel a udržování zdravých vztahů

V uplynulých měsících jsme i díky projektu navázali spolupráci nejen s místním Odborem sociálních věcí MM Děčín, orgánem sociálně právní ochrany dětí a platformou pro komunitní plánování, ale také s místní ZŠ Míru, ZŠ Vojanova a SOU Ruská. Po celém Děčíně probíhaly depistáže a občané města byli seznamováni s naší službou prostřednictvím informačních letáků. Pokud i vy víte, že by někdo z vašeho okolí potřeboval naši pomoc a podporu, ozvěte se nám!

Adresa: Míru 152 (vhod z ulice Přímá), 407 11, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Telefon: 775 914 052

E-mail: teren.indigodc@seznam.cz