Příběhy dobré praxe

Příběhy paní Jany

Budeme jí říkat Jana. Paní Jana oslovila terénní službu Indigo Děčín z. s. na počátku roku 2024. O naší službě se dozvěděla od známé, která s naší službou již spolupracovala.

Paní Jana procházela těžkým obdobím, kdy se rozcházela se svým partnerem, se kterým má syna a žili společně v jedné domácnosti. Byt, ve kterém společně žili, vlastní partner, který nutil paní Janu, aby se se synem odstěhovala. Na terénní pracovnice se proto obrátila s žádostí o radu, kde by mohla požádat o finanční pomoc na zaplacení kauce a prvního nájmu, pokud se jí podaří byt pomocí inzerátu v co nejkratší době nalézt.

Janina životní situace nebyla v té době vůbec růžová. Byla v evidenci ÚP, neboť musela pečovat o synka, jemuž zdravotní problémy nedovolovaly docházet do mateřské školky. Kromě podpory v nezaměstnanosti neměla nárok na jiné sociální dávky, protože žila v domácnosti s otcem syna, který měl slušný příjem. Ten ale Janě finančně na domácnost a potřeby syna příliš nepřispíval a paní Jana tak neměla finanční prostředky na to, aby se mohla od otce svého syna odstěhovat a osamostatnit se.

Naštěstí se karta začala obracet k lepšímu. Paní Janě se podařilo sehnat si pronájem bytu, o nějž měla zájem. Terénní pracovnice, na které se obrátila, jí poskytly důležité informace potřebné k tomu, aby spolupráce s úřadem práce fungovala tak, jak má, a zvýšily tak šance na úspěch samostatného bydlení. Rovněž ji a informovaly o institucích a možnostech, které může v rámci zákona využít. Šlo zejména o dávku mimořádné okamžité pomoci, o kterou může požádat příslušný úřad práce.

Při návštěvě úřadu práce naše sociální pracovnice paní Janu doprovodily a podpořily při jednání se zaměstnankyní ÚP, která byla velmi vstřícná a nabídla jí možnosti pomoci, které ve své tíživé situaci mohla využít. Do dvou pracovních dnů od podání žádosti dostala paní Jana informaci z ÚP, že finanční prostředky byly odeslány majiteli bytu na bankovní účet.

Hned poté paní Jana mohla podepsat novou nájemní smlouvu, odstěhovala se se synem od svého bývalého partnera do nově pronajatého bytu, kde se začala plně osamostatňovat.

V dubnu téhož roku navštívily terénní pracovnice paní Janu již v novém bydlišti. Jana měla svůj byt vymalovaný, čistý a vybavený dle svého gusta a se synem se cítili oba velmi spokojeně.

Z těchto úspěchů máme vždy velkou radost. Věříme, že naše práce má smysl a jsme tím více odhodláni pomáhat dalším, kteří to potřebují.